Rund matlådeserie

  • Round Lunch Box

    Rund lunchlåda

    Engångs-snackboxen har förvandlats från skummatlådan till den gröna lunchlådan. Den ursprungliga skummatlådan avvisades på grund av dess höga temperaturbeständighet och miljöskador under produktionsprocessen.